Gamle Instrumenter

I forbindelse med introduktionen af fysikundervisning i Danmark i skoleåret 1850/51 fik Ribe Katedralskole tilsendt et antal fysikinstrumenter til brug i undervisningen. Man kunne i "Efterretninger for Aaret 1850-51" læse:

Fra Ministeriet har Skolen faaet tilsendt følgende fysiske Samling:
Vægtstang med 2 Ledetridser.
12 Vægtlodder med Kroge.
Tyngdepunktets Polygon.
Gardans Lampe.
Dobbeltkegle.
Hydrostatisk Vægt.
En større almindelig Vægt.
Et Sæt dansk Handelsvægt.
Et Sæt dansk Apothekervægt.
Et Sæt franske Gramvægte.
Tridser med Galge.
Skraaplan med Vogn og Lodder.
Skrue uden Ende med Vinde.
Skruepresse.
Archimedes Vandskrue.
Vaterpas.
Samkvemhavende Rør.
Pascals Vaser.
Apparat til at vise Principet for Brahmas Vandtrykpresse.
Cylinder med Hylster.
Nicholsens Flydevægt.
Brændeviinsprøver.
Cylinderglas.
Cartesiansk Duffe i Glas.
Haarrørsapparat.
Convergerende Plader.
Barometerrør med Jernbane og Kop.
Spidsinstillingsbarometer.
Luftpompe.
Apparat til Blæresprængning.
Herons Vandspring.
Flaske til Luftveining.
Magdeburger Halvkugler.
Faldrør til det lufttomme Rum.
Trykpompe med Bindkjedel.
2 Hæveter.
Tantalusbæger.
2 Hanemodeller.
Model til 2 Roniusser.
Atwoods Faldmaskine.
Centrifugalmaskine.
Planetarium.
Marmorplade med Elfenbenskugle.
Ørsteds Vandsammentrykningsapparat.
Klangfigurplader med Bue.
Elliptisk Kar.
Seebecks Skive.
Chladrus Tonemaaler.
Monochord.
Blikrør med Stemgaffel.
2 Magnetstænger i Kasse.
Magnetnål paa Træfod.
Inclinationsnaal.
Elektroskop.
Elektriseermaskine med Isoleerskammel.
Leidner Flaske.
Leidner Batterie.
Electrisk Udlader.
Electrisk Hjul.
Electrophor.
Panelectricon.
Electrisk Leeg.
Voltas Søile.
Galvanis Apparat.
Vanddecompositionsapparat.
Galvanoplastisk Apparat.
Apparat til det electromagnetiske Grundforsøg.
Electromagnet paa Stativ.
Electromagnetisk Multiplicator.
Magnetiseerspiral.
Induktionsrulle.
Thermoelectrisk Apparat.
Thermometer R.
Thermometer C.
Maximum- og Minimum-Thermometer.
Differentialthermometer.
Vandhammer.
Cryophor.
Daniells Hygrometer.
Sølvskaal til det Leidensrofiske Forsøg.
Eolipila.
Dampcylinder med Kjedel og Trefod.
Apparat til Vandkogning ved Damp.
2 Brændspeile.
Pyrometer.
Berzelius's Lampe.
Glas-Spirituslampe.
Stativ med Reagensglas og Tang.
Forsjellige Glas og Glasrør.
Farveskive med Snurre.
En Loupe.
En Undersætter.
6 pund Kvægsølv.
Et Blæserør.


Sidst opdateret 03.07.2001 af MH.