Fysikundervisning på Ribe Katedralskole i 150 år


Voltasøjle

I dette skoleår har fysikundervisningen på Ribe Katedralskole 150 års jubilæum. I skoleåret 1850/51 begyndte man efter en revision af det danske gymnasiesystem at undervise i fysik (eller naturlære, som det hed dengang) på Ribe Katedralskole.

I forbindelse med dette jubilæum, har Anne Granum-Jensen lavet en oversigt over gymnasiefagenes udvikling de sidste 150 år, med specielt fokus på fysik (naturlære/naturfag).

Der blev fra centralt hold tilsendt skolen et antal fysikinstrumenter til brug i undervisningen i det nye fag. En del af disse instrumenter kan stadig ses på skolen, dels i glasskabet foran fysik og dels i glasskabene i H18. Vi håber løbende at få fotograferet instrumenterne og lagt dem på hjemmesiden.

Der er store dele af emnerne fra dengang, der stadig er på nutidens pensumliste. Fysikundervisningen i dag sørger dog også for at inddrage mener fra den moderne fysik. F.eks. undervises der i elementarpartikelfysik på højniveau fysik. Man kan få en ide om pensum og lærebøger ved at se denne (endnu ikke fuldstændige) liste over anvendte lærebøger i fysik på Ribe Katedralskole siden 1850.


Sidst updateret 08.01.2001 af MH