Historien om RKs observatorium

Her følger historien om Ribe Katedralskoles observatorium.

Blandt nogle af Ribe Katedralskoles fysiklærere havde der i nogen tid været ønske om at kunne få et fast sted at observere himlen med eleverne i forbindelse med fysikundervisningen. Vi prøvede at få ønsket passet ind i et større byggeprojekt, der løb af stabelen i 2009 og 2010, men det viste sig ikke praktisk muligt.

I stedet fik vi idéen om at placere et observatorium øverst i et trappetårn i forbindelse med skolen bibliotek.

Biblioteket med trappetårnet til venstreObservatoriet
Biblioteket med tårnet til venstre - billede fra før ombygningen (forår 2009).Det færdige observatorium efter ombygningen (forår 2011)

Vi besluttede i foråret 2009 at søge Realkredit Danmarks kloge kvadratmeter pulje om støtte til projektet. Rektor lovede i den forbindelse, at skolen ville betale resten af projektet, hvis vi skulle få støtte fra puljen. I slutningen af maj fik vi besked om, at observatorieprojektet var blevet tildelt 100.000 kr fra puljen. Nu begyndte observatoriet at tegne sig i horisonten...

100.000 kr fra kloge kvadratmeter
Overrækkelsen af 100.000 kr fra "kloge kvadratmeter" (maj 2009).

Arkitektfirmaet Archinet lavede nogle skitser over observatoriet og i oktober 2009 søges der om byggetilladelse hos Esbjerg Kommune.

Skitse over biblioteket med trappetårn og observatorium til venstre
Skitseforslag over observatorietårnet med biblioteket til højre..

Øverste del af tårnet med observatoriet
Forstørrelse af skitseforslaget for selve tårnet og observatorierummet.

Lige før sommerferien 2010 var Esbjerg Kommune endelig klar med byggetilladelsen og de nærmere forberedelser til byggeriet kunne gå i gang. Esbjerg Kommune krævede at observatoriets kuppel skulle laves i kobber eller med en kobberbelægning. Det betød i praksis, at kuplen er af glasfiber, der så er beklædt med kobberplader.

I løbet af september 2010 er byggeriet endeligt gået i gang.

Stiladset bygges
6. september 2010. Stiladset omkring observatorietårnet bygges

Ét af de spændende spørgsmål i forbindelse med bygningen af observatoriet var: hvor godt kommer udsigten fri af skolens og byens andre bygninger. Med opsætningen af stiladset får vi det første vink om svaret. Nedenstående billede viser udsigten uden nogen forhøjelse af tårnet (bemærk det gamle tag til højre i billedet).

Første udsigt
8.september 2010. Første rigtige idé om udsigten fra observatoriet.

Det gamle tag skal fjernes inden forhøjningen af tårnet kan begynde.

Tårnet løftes væk 1 Tårnet løftes væk 2
16. september. Det gamle tag løftes af og køres væk.

Forhøjningen af selve tårnet går i gang.

1. væg bygges
22. september 2010. 1. væg i tårnforhøjelsen bygges.

Tårnet forhøjes og der lægges et dæk på, der bliver gulvet i det nye observatorierum.


5. oktober 2010. Tårnet forhøjet halvvejs og der er gjort klar til at lave vægge.

Hullet til lemmen
4. oktober 2010. Hullet hvor lemmen op til observatorierummet kommet til at være.

Oven på dækket mures væggene i observatorierummet op.


6. oktober 2010. Tre af murene i selve observatorierummet er bygget. Man kan nu for alvor begynde at se hvor projektet ender.

Tårnet i fuld højde
7. oktober 2010. Tårnet i fuld højde - kun kuplen mangler.

Mens stiladset endnu er der, kan man få sig en god idé om, hvor godt man vil kunne komme op fra tætliggende bygninger og også lidt fjernere bygninger (Domkirken). Nedenfor ser man udsigten til de fire verdenshjørner: ØSØ, SSV, N og V. I alle tilfælde ses en klar horisont eller ihvertfald klar himmel få grader over horisonten. Værste forhindring er et højt træ øst for tårnet (midt i Puggaards have), der lige kan anes til venstre i ØSØ-billedet. Kuppelåbningen vil dog komme til at ligge en lille halv meter højere, end den højde nedenstående billeder er taget i.

Endelig udsigt Endelig udsigt
Endelig udsigt Endelig udsigt
28. oktober 2010. En god idé om den udsigt vi får fra tårnet.

Inden det dæk, hvor kuplen skal monteres, støbes, skal der laves to ekstra fag på tårnet. Det gav lejlighed til et lille kig indenfor i observatorierummet. De to nederste billeder viser endvidere udsigten til observatorietårnet fra Domkirkens borgertårn.

Endelig udsigt Endelig udsigt
Endelig udsigt Endelig udsigt
3. november 2010. Der lægges to nye fag til muren og udsigt fra Borgertårnet..

Kuplen skal moteres på et betondæk, der dækker hjørnerne af observatorierummet.

Støbning af tage Støbning af tag
9. november 2010. Støbning af taget, hvor kuplen skal monteres.

Den 22. februar 2011 ankommer kuplen endeligt efter mange måneders venten. Kuplen er indkøbt i Australien (hos Sirius Observatories) og er oprindeligt i glasfiber. For at leve op til Esbjerg kommunes krav er den i Danmark blevet beklædt med kobberplader. Kuplen har en diameter på 3,5 m og kan dreje 360° rundt og åbnes i midten, så kikkerten kan få god himmeludsigt gennem en 1 m bred sprække.

Kuplen kommer Kuplen kommer
kuplen kommer Kuplen kommer
22. februar 2011. Kuplen ankommer og bliver monteret øverst på tårnet.

Færdigt tårn Færdigt tårn
6. maj 2011. Billeder af det færdige observatorium fra henholdsvis bibliotekshaven og haven bag Puggaard.

Færdigt tårn Færdigt tårn
27. juli 2011. Observatoriet midt i skolen, midt i Ribe.

Hvis du vil følge med i, hvad vi bruger observatoriet til, så følg den nyeste udvikling om observatoriet på observatoriets Google+ side.

Artikler om observatoriets tilblivelse